Jeśli zależy Ci na bezpiecznym przechowaniu mienia przez okres kilku dni, tygodni lub dłużej, również możesz skorzystać z naszej pomocy. Powierzone nam rzeczy są magazynowane w odpowiednich warunkach i skutecznie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.